MySql Tablo işlemleri (Komutlar)

Kullanıcı avatarı
admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 258
Kayıt: 25 May 2008, 08:19
Has teşekkür edild: THANKS

Okunmamış mesaj

MySQL'de bir tablo oluşturmak için gerekli olan CREATE TABLE komutunun kullanım şekli şöyledir:


Kod: Tümünü seç

Kod:
CREATE TABLE uyeler (adi VARCHAR(30), soyadi VARCHAR(30), üye_no INT);
Bu komutla, “üyeler” isimli üç alandan oluşan bir tablo oluşturulur. Birinci ve ikinci sütunlarda en fazla 30 karakterlik değişen boyutta alfanümerik değerler yer alırken, üçüncü sütunda sadece tam sayı olan değerler bulunabilir. Bu komutla oluşturulan tabloya INSERT INTO komutu kullanılarak veri girişi şu şekilde yapılabilir:


Kod: Tümünü seç

Kod:
INSERT  INTO uyeler (adi, soyadi, uye_no) VALUES ('Gökmen','Çetin','1234')
MySQL veritabanından bilgi edinmek için SELECT komutu kullanılır. Örneğin;


Kod: Tümünü seç

Kod:
SELECT * FROM uyeler
Bu MySQL’e, üyeler adlı tablodaki bütün değerlerin okunmasını bildirir. Buradaki “*” işareti, “bütün sütunlardaki bütün değerler” anlamına gelir. Mesela yukarıda oluşturulan tablodaki sadece “adi” ve “soyadi” sütunlarındaki bilgileri alınmak istenirse:


Kod: Tümünü seç

Kod:
SELECT adi soyadi FROM uyeler
Komutu yazılır. Bir veritabanındaki bilgilerin yenileriyle değiştirilmesini, yani veritabanı dosyasının güncelleştirilmesini UPDATE komutu sağlar. Bu komut kullanılarak veritabanındaki bazı kayıtların içindeki bilgiler değiştirilebilir. Örneğin;


Kod: Tümünü seç

Kod:
UPDATE uyeler SET adi = "Mehmet"
Bu komut, veritabanındaki bütün satırlarda, birinci sütundaki değerleri “Mehmet” olarak değiştirir. Bütün kayıtların hatalı olarak değiştirilmemesi için, MySQL'e hangi satırda değişiklik yapılacağının daha ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekir. Veritabanı tablosu oluşturulurken, veritabanında sadece bir kayıta erişebilmek için anahtar bir sütun tanımlanması gerekir.


Kod: Tümünü seç

Kod:
UPDATE uyeler SET adi = "Mehmet" WHERE uye_no = 1234
MySQL bu komutu alınca sadece üye numarası 1234 olan kişinin (yani uye_no alanındaki değer 1234 olan kaydın) “adi” alanındaki değeri siler ve yerine Mehmet değeri yazar.


Kod: Tümünü seç

Kod:
SELECT adi soyadi FROM uyeler WHERE uye_no >= 123
Yukarıdaki kod ile tabloda bulunan kayıtlardan sadece üye numarası 123’den büyük olanlar seçilir.
Bir MySQL veritabanındaki kaydı silmek için DELETE komutu kullanılır. Örneğin;


Kod: Tümünü seç

Kod:
DELETE FROM uyeler WHERE uye_no = 1234
Veritabanında sadece bir kayıtta üye numarası 1234 olacağı için bu komutla sadece bir satır silinir. Bu komut, diyelim ki üyelik kaydını yenilememiş kişilerin tümünü silmek için de kullanılabilir. Veritabanında üyelik kaydının yenilenme tarihini gösteren bir alan bulunduğu varsayılırsa,

Kod: Tümünü seç

Kod:
DELETE FROM uyeler WHERE yenileme_tarihi < 2009-01-31
komutuyla üyeliğini yenileme tarihi 31 Ocak 2009'den eski olan bütün üyelerin kaydı veritabanından silinmiş olur .

“PHP” sayfasına dön