Diğer Dinler

Kullanıcı avatarı
ukaLa
8.Seviye Üye
Mesajlar: 2574
Kayıt: 10 Ağu 2009, 00:41
Konum: Ŀỉfé ỉδ ηo† ά qάmé

Okunmamış mesaj

1-a) Budizmin kurucusunun adı Guatama’dır.
b) Takma adı Buda’dır
c) Budizmin yaygın olduğu 5 ülke: Asya’nın büyük bir kısmında ve Uzak Doğu’da yani Hindistan, Seylar, Tayland, Moğolistan, Tibet, Çin ve Japonya’da.
e)Gerçekleri:
Birinci Gerçek: Hayat bir ızdıraptır. Doğum, ölüm, ihtiyarlık, hastalık ve endişeler hep bu hayattadır.
İkinci Gerçek: Izdırabın kaynağı aşırı arzular, geçici heveslerdir.
Üçüncü Gerçek: Izdırabın giderilmesi ve iç huzurun elde edilmesi ve manevi durgunluğa ulaşmak 8 maddeden meydana gelen yolu takip edilmesiyle meydana gelir:
a) Doğru konuşmak
b) Doğru davranmak
c) Doğru geçim
d) Doğru muhakeme
e) Doğru muhakebe
f) Doğru anlamak
g) Doğru sezmek
ı) Doğru gayret

2-a) Konfüçyüsçülüğün kurucusu Konfüçyüs’tür. Belli bir inanç sistemi yoktur. Ancak bir din kurucusu tanrı kavramı ve kutsal dini metinler vardır. Bu dini metinler Yunyu adlı eserde toplanmıştır. Kendini, ev halkını ve milleti yönetmek; barışı sağlamanın yolunu bulmak şeklinde açıklanır ve bu hayatın gayesi olarak 5 erdemden oluşur:
1) İyilik
2) Doğruluk
3) Edeplilik
4) Akıllılık
5) Güvenilebilirlik
Konfüçyüsçülüğün kutsal kitaplarını oluşturan iki koleksiyon vardır:
a) Beş Klasik
b) Dört Kitap
3-a) Din; bir insan topluluğunun sahip olduğu inançlar, devam ettirdiği tapınmalar ve ahlaki değerlerin bütünüdür.
b) Günümüzde yaşayan 9 din adı:
1-İslamiyet
2-Hristiyanlık
3-Musevilik
4-Budizm
5-Hinduizm
6-Caynizm
7-Sih Dinleri
8-İlkel Kabile Dinleri

4- İlkel dinlere bağlı olarak:
Mana :Kendilerini görünmez kuvvetlerle kuşatılmış olduklarını kabul ederler.
Büyü : Mitolojik diyebileceğimiz bir düşünce tarzıdır. Din ile büyü ayrı şeylerdir. İnsan, dinde tanrıya kulluk eder, büyüde ise insan üstü gücü kendi gayesine yöneltmeye çalışır.
Efsane: Dünya’nın nasıl meydana geldiğini anlatan yaratılış masallarından günlük dini ayin ve törenleri anlatan hikayelere kadar uzanır.
Yüce Tanrı: Ruhlara ve tanrılara şekil veren bir Yüce Tanrı inancı vardır.

“İlahiyat” sayfasına dön