Etik

Kullanıcı avatarı
ukaLa
8.Seviye Üye
Mesajlar: 2574
Kayıt: 10 Ağu 2009, 00:41
Konum: Ŀỉfé ỉδ ηo† ά qάmé

Okunmamış mesaj

1-a) Rüşvet nedir? Açıklayınız.

Kişinin hak etmediği görevi karşılığı olmaksızın elde ettiği kazanç veya menfaatlere rüşvet denir.

b) Rüşvetin toplumsal hayata etkilerini anlatınız.

Rüşvet birlikte yaşamın sağlığını ve uyumunu bozan, onu çığrından çıkaran bir sapmadır. Dolayısıyle bu konuda eğitimcilerin ve toplumun işlerini yürüten, yasaları uygulayan devlet adamlarının, aydınların taşıdığı sorun büyüktür. Zamanında önleyici tedbirlerin alınması, toplumun varlığını sürdürmesi bakımından önemlidir.

2-a) Savurganlık nedir? Açıklayınız.

Savurganlık, kişinin yada toplumun kendi varlığını ve sahip olduğu imkanları yerinde kullanmaması, gerekeni yapmayıp aşırı gitmesidir.

b) Çevremizde karşılaştığımız savurgan kişilere 2 örnek vererek açıklayınız.

1-Bunlardan kimileri aklı kıt, düşüncesiz kimselerdir. Çok geçmeden yoksullaşırlar, başkalarına muhtaç olurlar.
2-Kimileri de az emekle yada gayri meşru yollardan çokça kazanmayı becerebilen bencil kişilerdir.

Bu iki savurganlıktan birincisi kişinin kendine yönelik dengesizlik, düşüncesizlik eylemi; ikincisi ise doğrudan doğruya topluma dokunan bir ahlak düşkünlüğüdür.

c) Savurganlığın yaygınlaşması toplumda nelere sebep olur?

Savurganlığın yaygınlaşması toplumda şunlara neden olur:
1.Toplumda yüksek değerleri, inançları aşındırır.
2.Doğrudan özgecilerin sayılarını azaltır.
3.Topluluğun uyumlu yaşamasını gerek maddi, gerekse manevi yönden altüst eder. Kötülükler arttıkça insanlar arasındaki anlaşmazlık ve çekişmelerde artar.
4.Paramızın değerinin düşmesine yol açar. Ekonomik yönden ülkemize üretim ve tüketim dengesizliğine sebep olur.

3- Laikliğin genel esasları ve temel amaçlarını anlatınız.

Laikliğin temel amacı din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayırmak, dinin ve devletin fonksiyonlarına açıklık getirmektir. Laiklik demokratik hayat tarzının ortaya çıkardığı bir zarurettir. Bu hayat tarzı iki temele dayanır:
1.Hürriyet
2.Eşitlik
Laiklik bu iki ilkenin toplum hayatında uygulanmasını ve onların korunmasını sağlar.

3- Atatürkçü düşüncede laiklik kavramını anlatınız.

Atatürk’ün laiklik anlayışının iki ana yönü vardır.
1.Din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması.
2.Laikliğin getirdiği hak ve özgürlüklerin korunması.

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dini yoktur. Herkes istediği gibi ibadet eder. Hiçkimseye dini fikirlerinden dolayı bir şey yapılamaz. Atatürk’e göre hiç kimsenin Allah ile insan arasına girmeye hakkı yoktur.

5- a) Laiklik kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Laiklik, Latince bir kelimedir. Sözlük anlamı din adamları veya rahipler sınıfından olmayan kimse demektir. Ayrıca din ile ilgisi bulunmayan düşünce, kuruluş, ilke, v.s. ile ilgili olarak da kullanılır.

b) Hukuki ve siyasi açıdan anlamı nedir?

Siyasi ve hukuki açıdan laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anl..... gelir.

“İlahiyat” sayfasına dön