Uluslararası Ticari Terimler

Kullanıcı avatarı
ukaLa
8.Seviye Üye
Mesajlar: 2574
Kayıt: 10 Ağu 2009, 00:41
Konum: Ŀỉfé ỉδ ηo† ά qάmé

Okunmamış mesaj

İTHALAT ve İHRACATTA MAL TESLİM ŞEKİLLERİ Ticari İşletmede Teslim: Ex Works – E X W
Taşıyıcıya Teslim: Free CARRIER – F C A
Gemi doğrultusunda Teslim: Free Alongside Ship - F A S
Gemi Bordasında Teslim: Free on Board - F O B
Gemide Teslim: Delivered Ex Ship - D E S
Limanda – Harçları ödenmiş halde Teslim:
Delivered Ex Quay, Duty Paid - D E Q
Sınırda Teslim: Delivered At Frontier - D A F
Mal ve Navlun Bedeli ödenmiş Teslim: Cost and Freight - C F R
Mal, Sigorta ve Navlun Bedeli ödenmiş Teslim:
Cost, Insurance and Freight - C I F
Sadece Taşıma Bedeli ödenmiş Teslim: Carriage Paid To - C P T
Sadece Taşıma ve Sigorta Bedeli ödenmiş Teslim:
Carriage and Insurance Paid To - C I P
Gümrük resmi ödenmiş Teslim: D D P
Gümrük resmi ödenmemiş Teslim: D D U

MESLEK KURULUŞLARININ TANZİM ve TASDİK ETTİKLERİ EVRAKLAR
A T R Belgesi: Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları
E U R . 1 Belgesi: Sanayi ve Ticaret Odaları
İhracatçı Yetki Belgesi: Sanayi ve Ticaret Odaları
Gümrük Beyannamesi: Gümrük Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri
Bedelsiz İhracat: Gümrük Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri
Transit Ticaret: Bankalar
Kayda Bağlı İhracat: İhracatçı Birlikleri
Konsinye İhracat: İhracatçı Birlikleri
Kredili İhracat: İhracatçı Birlikleri
Takas: İhracatçı Birlikleri
Kotaya Tabi Ürün İhracatı: İhracatçı Birlikleri
Kimyasal Madde Uygunluk Belgesi: İhracatçı Birlikleri
Dahilde İşleme İzin Belgesi: Dış Ticaret Müsteşarlığı
Hariçte İşleme İzin Belgesi: Dış Ticaret Müsteşarlığı
Standart Kontrol Belgesi: Dış Ticaret Müsteşarlığı
Ticari Kiralama: Dış Ticaret Müsteşarlığı

DIŞ TİCARETTE UYGULANAN EŞYA BEDELİ ÖDEME YÖNTEMLERİ
Peşin Ödeme:Sipariş akabinde Satıcı Firmaya Mal Bedelinin ödenmesi.
Alıcı Firma Prefinansmanı: Malı sipariş veren ithalatçının üretim için verdiği Kredi.
Akreditifli Ödeme: İhracat Bedelinin Banka Teminatı ile ödenmesi.
Vesaik Mukabili Ödeme: İhracat Bedelinin Sevkiyat esnasında ödenmesi.
Mal Mukabili Ödeme: Mallar alıcının eline geçtikten sonra yapılan ödeme.
Kabul Kredili Ödeme: Akreditifler, Eximbank garantisi, Bedel garanti Mal mukabili.
Özel Takas: Mal veya Hizmetlerin Uluslar arası ortamda, bedelsiz – bir biri ile takası.
Bağlı Muamele: Ortak Pazar dışındaki ülkeler ile yapılan alış verişteki mal bedeli, Döviz tediye veya ödeme.
Kiralama: Kiralık mülkiyetin, Yatırım Malının mülkiyetinin kiracıya intikali.
Faktoring: Satılan Mal bedelinin başka bir kuruluş tarafından tahsilatı.


DIŞ TİCARETTE UYGULANAN EŞYA BEDELİ ÖDEME YÖNTEMLERİ
Peşin Ödeme: Sipariş akabinde Satıcı Firmaya Mal Bedelinin ödenmesi.
Alıcı Firma Prefinansmanı: Malı sipariş veren ithalatçının üretim için verdiği Kredi.
Akreditifli Ödeme: İhracat Bedelinin Banka Teminatı ile ödenmesi.
Vesaik Mukabili Ödeme: İhracat Bedelinin Sevkiyat esnasında ödenmesi.
Mal Mukabili Ödeme: Mallar alıcının eline geçtikten sonra yapılan ödeme.
Kabul Kredili Ödeme: Akreditifler, Eximbank garantisi, Bedel garanti Mal mukabili.
Özel Takas: Mal veya Hizmetlerin Uluslar arası ortamda, bedelsiz – bir biri ile takası.
Bağlı Muamele: Ortak Pazar dışındaki ülkeler ile yapılan alış verişteki mal bedeli, Döviz tediye veya ödeme.
Kiralama: Kiralık mülkiyetin, Yatırım Malının mülkiyetinin kiracıya intikali.
Faktoring: Satılan Mal bedelinin başka bir kuruluş tarafından tahsilatı.


DIŞ TİCARETTE GEREKLİ OLAN EVRAK LİSTESİ
Ticari Faturalar
Proforma Fatura
Orijinal Fatura
Eşyanın Ordinosu
Navlun Faturası
Sevk Belgesi – Konşimento
Manifesto
Çeki Listesi
Koli Listesi
Hamule Senedi
ATR Dolaşım Belgesi
A.T.A. Karneleri
Konsolosluk Faturası
Menşe Şehadetnamesi
EUR. 1 Belgesi
Helal Belgesi (Gıda ile alakalı)
Radyasyon Belgesi (Gıda ile alakalı)
Sağlık Belgesi (Gıda ile alakalı)
Diğer Belgeler

“İktisat ve İstatistik” sayfasına dön