Seyahat Acentesi Nedir

Kullanıcı avatarı
SeGe
7.Seviye Üye
Mesajlar: 1314
Kayıt: 05 Ağu 2008, 13:25

Okunmamış mesaj

SEYAHAT ACENTESİ NEDİR ?

Seyahat acenteleri kar amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır.SEYAHAT ACENTESİ BELGESİ NEDİR ?

Seyahat acentesi belgesi, seyahat acentesi faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Turizm Bakanlığınca verilen belgedir.
Bu belgeler, A Grubu seyahat acentelerine Geçici İşletme Belgesi veya İşletme Belgesi, B ve C grubu seyahat acentelerine ise İşletme Belgesi şeklinde düzenlenir.

SEYAHAT ACENTESİ TÜRLERİ NELERDİR?
A Grubu Seyahat Acenteleri
Tüm seyahat acenteliği hizmetlerini ifa ederler.
B Grubu Seyahat Acenteleri
Uluslararası deniz, kara ve hava ulaştırma araçları ile A Grubu Seyahat Acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.
C Grubu Seyahat Acenteleri
Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

SEYAHAT ACENTESİ BELGESİ İÇİN NASIL
BAŞVURULUR?
Ülkemizde seyahat acenteliği faaliyeti göstermek isteyen kişi ve kuruluşların bu faaliyetlerini gösterebilmeleri için 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu çerçevesinde gerekli yasal prosedürü tamamlamaları gerekmektedir.
Bu durumda;
1.Seyahat acentesi işletme belgesi almak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler bir dilekçe ile Bakanlığa başvurur.
T.C. TURİZM BAKANLIĞI İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Seyahat Acenteleri Dairesi Başkanlığı
İsmet İnönü Bulvarı, No: 5 Emek / ANKARA
Tel: 0.312. 212 83 00
Faks: 0.312. 222 63 21
Bakanlık, Kanunda belirtilen şartları haiz seyahat acentesi isminin belirtildiği yazıyı başvuru sahibine ve TÜRSAB'a gönderir.
Belirlenen seyahat acentesi ismi Bakanlık yazısının Tarihinden itibaren yirmi gün süreyle başka kişi ve kuruluşlarca turizm işletme ismi olarak talep edilemez. Başvuru sahibinin bu süre içinde TÜRSAB'a başvurup, tahsis ettiği isim başkalarınca talep edilmesi halinde bu talepleri değerlendirir.
2.Başvuru sahibi, Bakanlık tarafından verilen yazı ve aşağıdaki belgelerle TÜRSAB'a başvurur.
A) VE (B) GRUBU SEYAHAT ACENTESİ KURULUŞU İÇİN

GEREKLİ BELGELER
Seyahat Acentesi Kuracak Kişi Gerçek Kişi ise
A) Seyahat Acentesi Sahibinin
1- Nüfus sureti (2 adet noter onaylı).
2- Hacir altında olmadığına ilişkin belge (Sulh Hukuk Mahkemesi'nden alınacak).
3- İflas etmediğine ilişkin belge (Asliye Ticaret Mahkemesi'nden alınacak).
4- Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
5- İmza sirküleri veya beyannamesi (noter onaylı).
B) Sorumlu Müdürün
1- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
2- Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
3- Enformasyon Memurluğu Belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber kimlik kartının noter onaylı sureti). (Geçerli diller; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve İtalyanca).
4- Lise ve dengi okul diploması sureti veya yüksek öğrenim belgesi sureti (noterden). (Rehber Kimlik Kartına sahip ise öğrenim belgesi aranmaz).
5- İki yıllık bonservis (seyahat acentesinde çalıştığını gösteren ve çalışılan seyahat acentesi tarafından düzenlenmiş belge aslı) veya aynı konuda Turizm Bakanlığı kaydı.
6- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
C) Enformasyon Memurunun (her biri için)
1- Enformasyon memurluğu belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber Kimlik Kartı'nın noter onaylı sureti).
2- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
3- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). (Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti).
D) Teminat Mektubu (Turizm Bakanlığı emrine kesin ve süresiz, miktarı Bakanlıkça belirlenen, Seyahat Acentesi adının bulunduğu banka teminat mektubunun aslı).
E) Teminat Mektubu Taahhütnamesi (Teminat mektubu bankadan sonra mektup bilgilerini içeren noterde düzenlenecek taahhütname aslı).
F) Seyahat Acentesi isminin Bakanlıkça talep edildiğinde değiştirileceğine ilişkin noterde düzenlenmiş taahhütname aslı.
G) Seyahat Acentesi açılmak istenen yere ilişkin yeni tarihli kira sözleşmesi fotokopisi (Açılacak yer seyahat acentesi sahibinin mülkü ise tapu senet fotokopisi).
H) Seyahat Acentesi Kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Noter tasdikli sureti (İlan metni ve makbuz sureti gazete temin edilene kadar yeterlidir).
I) Resimli Soru Fişleri.
J) Form Dilekçe + İsim Onayı.
Seyahat Acentesi Kuracak Kişi Tüzel Kişi ise
A) Seyahat Acentesi Sahibi Tüzel Kişinin
1- Ana Sözleşme örneği (Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da noterden onaylı sureti 2 adet).
2- Ticaret Sicili Belgesi ya da Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak).
3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ana Sözleşme ile yetkilendirilmiş Genel Müdürün (Limited şirket ise ortakların, Anonim şirket ise Yönetim Kurulu Üyelerinin):
a) Nüfus sureti (noter onaylı).
b) Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
4- İmza sirküleri.
B) Sorumlu Müdürün.
1- Nüfus sureti (Noter onaylı 2 adet).
2- Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
3- Enformasyon Memurluğu Belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber kimlik kartının noter onaylı sureti). (Geçerli diller; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve İtalyanca).
4- Lise ve dengi okul diploması sureti veya yüksek öğrenim belgesi sureti (noterden). (Rehber Kimlik Kartına sahip ise öğrenim belgesi aranmaz).
5- İki yıllık bonservis (Seyahat acentesinde çalıştığını gösteren ve çalışılan seyahat acentesi tarafından düzenlenmiş belge aslı) veya aynı konuda Turizm Bakanlığı kaydı.
6- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). (Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti).
C) Enformasyon Memurunun (her biri için).
1- Enformasyon memurluğu belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber Kimlik Kartı'nın noter onaylı sureti).
2- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
3- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
D) Teminat Mektubu (Turizm Bakanlığı emrine kesin ve süresiz, miktarı Bakanlıkça belirlenen, Seyahat Acentesi adının bulunduğu banka teminat mektubunun aslı).
E) Teminat Mektubu Taahhütnamesi (Teminat mektubu bankadan sonra mektup bilgilerini içeren noterde düzenlenecek taahhütname aslı).
F) Seyahat Acentesi isminin Bakanlıkça talep edildiğinde değiştirileceğine ilişkin noterde düzenlenmiş taahhütname aslı.
G) Seyahat Acentesi açılmak istenen yere ilişkin yeni tarihli kira sözleşmesi fotokopisi (açılacak yer seyahat acentesi sahibinin mülkü ise tapu senet fotokopisi).
H) Seyahat Acentesi Kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Noter tasdikli sureti (İlan metni ve makbuz sureti gazete temin edilene kadar yeterlidir).
I) Resimli Soru Fişleri.
J) Form Dilekçe + İsim Onayı.


A) VE (B) GRUBU SEYAHAT ACENTESİ ŞUBE

KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Seyahat Acentesi Kuracak Kişi Gerçek Kişi ise
A) Sorumlu Müdürün
1- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
2- Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
3- Enformasyon Memurluğu Belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber kimlik kartının noter onaylı sureti). (Geçerli diller; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve İtalyanca).
4- Lise ve dengi okul diploması sureti veya yüksek öğrenim belgesi sureti (noterden). (Rehber Kimlik Kartına sahip ise öğrenim belgesi aranmaz).
5- iki yıllık bonservis (Seyahat acentesinde çalıştığını gösteren ve çalışılan seyahat acentesi tarafından düzenlenmiş belge aslı) veya aynı konuda Turizm Bakanlığı kaydı.
6- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
B) Enformasyon Memurunun (Her biri için)
1- Enformasyon memurluğu belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber Kimlik Kartı'nın noter onaylı sureti).
2- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
3- İşe giriş bildirgesi sureti(SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
C) Teminat Mektubu (Turizm Bakanlığı emrine kesin ve süresiz, miktarı Bakanlıkça belirlenen, Seyahat Acentesi adının bulunduğu banka teminat mektubunun aslı).
D) Teminat Mektubu Taahhütnamesi (Teminat mektubu bankadan sonra mektup bilgilerini içeren noterde düzenlenecek taahhütname aslı).
E) Seyahat Acentesi açılmak istenen yere ilişkin yeni tarihli kira sözleşmesi fotokopisi (açılacak yer seyahat acentesi sahibinin mülkü ise tapu senet fotokopisi).
F) Seyahat Acentesi Şubesi Kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Noter tasdikli sureti (İlan metni ve makbuz sureti gazete temin edilene kadar yeterlidir).
G) Seyahat Acentesi İşletme Belge Fotokopisi.
H) Resimli Soru Fişleri.
I) Form Dilekçe.
Seyahat Acentesi Kuracak Kişi Tüzel Kişi ise
A) Seyahat Acentesi Sahibi Tüzel Kişinin
1-Ticaret Sicili Belgesi ya da Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak).
2-Seyahat Acentesi şube kuruluşu için alınan kararın sureti (noter onaylı).
B) Sorumlu Müdürün
1- Nüfus sureti (Noter onaylı 2 adet).
2- Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
3- Enformasyon Memurluğu Belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber kimlik kartının noter onaylı sureti). (Geçerli diller; İngilizce, Fransızca, Almanca ,Arapça ve İtalyanca).
4- Lise ve dengi okul diploması sureti veya yüksek öğrenim belgesi sureti (noterden). (Rehber Kimlik Kartına sahip ise öğrenim belgesi aranmaz).
5- 2 yıllık bonservis (Seyahat acentesinde çalıştığını gösteren ve çalışılan seyahat acentesi tarafından düzenlenmiş belge aslı) veya aynı konuda Turizm Bakanlığı kaydı.
6- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
C) Enformasyon Memurunun (Her biri için)
1- Enformasyon memurluğu belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber Kimlik Kartı'nın noter onaylı sureti).
2- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
3- İşe giriş bildirgesi sureti(SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
D) Teminat Mektubu (Turizm Bakanlığı emrine kesin ve süresiz,miktarı Bakanlıkça belirlenen, Seyahat Acentesi adının bulunduğu banka teminat mektubunun aslı).
E) Teminat Mektubu Taahhütnamesi (Teminat mektubu bankadan sonra mektup bilgilerini içeren noterde düzenlenecek taahhütname aslı).
F) Seyahat Acentesi açılmak istenen yere ilişkin yeni tarihli kira sözleşmesi fotokopisi (açılacak yer seyahat acentesi sahibinin mülkü ise tapu senet fotokopisi).
G) Seyahat Acentesi Şubesi Kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Noter tasdikli sureti (İlan metni ve makbuz sureti gazete temin edilene kadar yeterlidir).
H) Seyahat Acentesi İşletme Belge Fotokopisi.
I) Resimli Soru Fişleri.
J) Form Dilekçe.


(C) GRUBU SEYAHAT ACENTESİ KURULUŞU İÇİN

GEREKLİ BELGELER
Seyahat Acentesi Kuracak Kişi Gerçek Kişi ise
A) Seyahat Acentesi Sahibinin
1- Nüfus sureti (2 adet noter onaylı).
2- Hacir altında olmadığına ilişkin belge (Sulh Hukuk Mahkemesi'nden alınacak).
3- İflas etmediğine ilişkin belge (Asliye Ticaret Mahkemesi'nden alınacak).
4- Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
5- İmza sirküleri veya beyannamesi (noter onaylı).
B) Sorumlu Müdürün
1- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
2- Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
3- Enformasyon Memurluğu Belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber kimlik kartının noter onaylı sureti). (Geçerli diller; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve İtalyanca).
4- Lise ve dengi okul diploması sureti veya yüksek öğrenim belgesi sureti (noterden). (Rehber Kimlik Kartına sahip ise öğrenim belgesi aranmaz).
5- 2 yıllık bonservis (Seyahat acentesinde çalıştığını gösteren ve çalışılan seyahat acentesi tarafından düzenlenmiş belge aslı) veya aynı konuda Turizm Bakanlığı kaydı.
6- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
C) Enformasyon Memurunun
1- Enformasyon memurluğu belgesi aslı.
2- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
3- İşe giriş bildirgesi sureti(SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
D) Teminat Mektubu (Turizm Bakanlığı emrine kesin ve süresiz,miktarı Bakanlıkça belirlenen, Seyahat Acentesi adının bulunduğu banka teminat mektubunun aslı).
E) Teminat Mektubu Taahhütnamesi (Teminat mektubu bankadan sonra mektup bilgilerini içeren noterde düzenlenecek taahhütname aslı).
F) Seyahat Acentesi isminin Bakanlıkça talep edildiğinde değiştirileceğine ilişkin Noterde düzenlenmiş taahhütname aslı.
G) Seyahat Acentesi açılmak istenen yere ilişkin yeni tarihli kira sözleşmesi fotokopisi (açılacak yer seyahat acentesi sahibinin mülkü ise tapu senet fotokopisi).
H) Seyahat Acentesi Kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Noter tasdikli sureti (İlan metni ve makbuz sureti gazete temin edilene kadar yeterlidir).
I) Resimli Soru Fişleri.
J) Form Dilekçe + İsim Onayı.
Seyahat Acentesi Kuracak Kişi Tüzel Kişi ise
A) Seyahat Acentesi Sahibi Tüzel Kişinin
1- Ana Sözleşme örneği (Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da noterden onaylı sureti 2 adet).
2-Ticaret Sicili Belgesi ya da Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak).
3-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ana Sözleşme ile yetkilendirilmiş Genel Müdürün (Limited şirket ise ortakların, Anonim şirket ise Yönetim Kurulu Üyelerinin)
a) Nüfus sureti (noter onaylı).
b) Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
4- İmza sirküleri.
B) Sorumlu Müdürün
1- Nüfus sureti (Noter onaylı 2 adet).
2- Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
3- Enformasyon Memurluğu Belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber kimlik kartının noter onaylı sureti). (Geçerli diller; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve İtalyanca).
4- Lise ve dengi okul diploması sureti veya yüksek öğrenim belgesi sureti (noterden), (Rehber Kimlik Kartına sahip ise öğrenim belgesi aranmaz).
5- 2 yıllık bonservis (Seyahat acentesinde çalıştığını gösteren ve çalışılan seyahat acentesi tarafından düzenlenmiş belge aslı) veya aynı konuda Turizm Bakanlığı kaydı.
6- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge) "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
C) Enformasyon Memurunun
1- Enformasyon memurluğu belgesi aslı.
2- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
3- İşe giriş bildirgesi sureti(SSK'dan onaylı belge) "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
D) Teminat Mektubu (Turizm Bakanlığı emrine kesin ve süresiz,miktarı Bakanlıkça belirlenen, Seyahat Acentesi adının bulunduğu banka teminat mektubunun aslı).
E) Teminat Mektubu Taahhütnamesi (Teminat mektubu bankadan sonra mektup bilgilerini içeren noterde düzenlenecek taahhütname aslı).
F) Seyahat Acentesi isminin Bakanlıkça talep edildiğinde değiştirileceğine ilişkin Noterde düzenlenmiş taahhütname aslı.
G) Seyahat Acentesi açılmak istenen yere ilişkin yeni tarihli kira sözleşmesi fotokopisi (açılacak yer seyahat acentesi sahibinin mülkü ise tapu senet fotokopisi).
H) Seyahat Acentesi Kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Noter tasdikli sureti (İlan metni ve makbuz sureti gazete temin edilene kadar yeterlidir).
I) Resimli Soru Fişleri.
J) Form Dilekçe + İsim Onayı.


(C) GRUBU SEYAHAT ACENTESİ ŞUBE KURULUŞU

İÇİN GEREKLİ BELGELER
Seyahat Acentesi Sahibi Kişi Gerçek Kişi ise
A) Sorumlu Müdürün
1- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
2- Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
3- Enformasyon Memurluğu Belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber kimlik kartının noter onaylı sureti). (Geçerli diller; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve İtalyanca).
4- Lise ve dengi okul diploması sureti veya yüksek öğrenim belgesi sureti (noterden). (Rehber Kimlik Kartına sahip ise öğrenim belgesi aranmaz).
5- 2 yıllık bonservis (Seyahat acentesinde çalıştığını gösteren ve çalışılan seyahat acentesi tarafından düzenlenmiş belge aslı) veya aynı konuda Turizm Bakanlığı kaydı.
6- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
B) Enformasyon Memurunun
1- Enformasyon memurluğu belgesi aslı.
2- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
3- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
C) Teminat Mektubu (Turizm Bakanlığı emrine kesin ve süresiz,miktarı Bakanlıkça belirlenen, Seyahat Acentesi adının bulunduğu banka teminat mektubunun aslı).
D) Teminat Mektubu Taahhütnamesi (Teminat mektubu bankadan sonra mektup bilgilerini içeren noterde düzenlenecek taahhütname aslı).
E) Seyahat Acentesi açılmak istenen yere ilişkin yeni tarihli kira sözleşmesi fotokopisi (Açılacak yer seyahat acentesi sahibinin mülkü ise tapu senet fotokopisi).
F) Seyahat Acentesi Şube Kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Noter tasdikli sureti (İlan metni ve makbuz sureti gazete temin edilene kadar yeterlidir).
G) Seyahat Acentesi İşletme Belge Fotokopisi.
H) Resimli Soru Fişleri.
I) Form Dilekçe.
Seyahat Acentesi Sahibi Tüzel Kişi ise
A) Seyahat Acentesi Sahibi Tüzel Kişinin
1-Ticaret Sicili Belgesi ya da Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak).
2- Seyahat Acentesi Şube kuruluşu için alınan kararın sureti (Noter onaylı).
B) Sorumlu Müdürün
1- Nüfus sureti (Noter onaylı 2 adet).
2- Adli sicil kaydı (Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınacak ve 6 aylık süresini doldurmamış olacak).
3-Enformasyon Memurluğu Belgesi aslı ya da Profesyonel Turist Rehber Kokardı (Rehber kimlik kartının noter onaylı sureti). (Geçerli diller; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve İtalyanca).
4- Lise ve dengi okul diploması sureti veya yüksek öğrenim belgesi sureti (noterden). (Rehber Kimlik Kartına sahip ise öğrenim belgesi aranmaz).
5- 2 yıllık bonservis (Seyahat acentesinde çalıştığını gösteren ve çalışılan seyahat acentesi tarafından düzenlenmiş belge aslı) veya aynı konuda Turizm Bakanlığı kaydı.
6- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
C) Enformasyon Memurunun
1- Enformasyon memurluğu belgesi aslı.
2- Nüfus sureti (noter onaylı 2 adet).
3- İşe giriş bildirgesi sureti (SSK'dan onaylı belge). "Emekliler için Sosyal Güvenlik Destek Primi sureti."
D) Teminat Mektubu (Turizm Bakanlığı emrine kesin ve süresiz,miktarı Bakanlıkça belirlenen, Seyahat Acentesi adının bulunduğu banka teminat mektubunun aslı).
E) Teminat Mektubu Taahhütnamesi (Teminat mektubu bankadan sonra mektup bilgilerini içeren noterde düzenlenecek taahhütname aslı).
F) Seyahat Acentesi açılmak istenen yere ilişkin yeni tarihli kira sözleşmesi fotokopisi (açılacak yer seyahat acentesi sahibinin mülkü ise tapu senet fotokopisi).
G) Seyahat Acentesi Şubesi Kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Noter tasdikli sureti (İlan metni ve makbuz sureti gazete temin edilene kadar yeterlidir).
H) Seyahat Acentesi İşletme Belge Fotokopisi.
I) Resimli Soru Fişleri.
J) Form Dilekçe + İsim Onayı.
3.TÜRSAB, kendisine yapılan başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan sonraki 15 gün içinde, ibraz edilen belgeler üzerinde ve bildirilen adresin seyahat acenteliği faaliyetine uygun olup olmadığı konusunda yerinde inceleme yapar.
4.İnceleme sonucunda 1618 sayılı Kanunda belirtilen şartları havi olarak değerlendirilen seyahat acentesi adayı işletmeler belirlenmiş olan giriş aidatının ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.
Üyelik ödentisi her üç grup için de; 06.12.2000 Tarihinden 15. Olağan Genel Kurula kadar TÜRSAB Üyelik Belgesini alanlar için, 12.000.000.000.-TL. (On iki milyar Türk lirası) olarak belirlenmiştir.
Yıllık aidatlar;
(A) grubu için 30.000.000.-TL.
(B) grubu için 25.000.000.-TL.
(C) grubu için 20.000.000.-TL.
Yıllık aidatlar, ait olduğu takvim yılının ilk 3 ayı içinde ödenir. Gecikme halinde aylık %10 gecikme faizi uygulanır.
Bu rakamlar her iki yılda bir yapılan Genel Kurulda değişmektedir.
5.Başvuru dosyası, belgeleri ve TÜRSAB Üyelik Belgesi ile birlikte TÜRSAB tarafından Bakanlığa gönderilir.
Bakanlık, gerekli inceleme ve denetim sonucunda uygun gördüğü seyahat acentelerine işletme belgesi verir.
A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi almak isteyenlere iki yıl süreyle Geçici A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi verilir.
6.Bakanlığın, yapılan başvuru sonucunda verdiği yazı Tarihinden sonraki yirmi gün içinde başvuru sahibi tarafından TÜRSAB'a başvurulmaması veya TÜRSAB'a yapılan başvurudan sonra gerekli belge ve işlemlerin bir ay içinde tamamlanmaması durumunda başvuru iptal edilmiş sayılır.

GENEL HATIRLATMALAR

I.Yukarıdaki bilgiler haricinde; 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanununun ve Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinin bakanlığımız Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğünden temin edilerek incelenmesi gerekmektedir.
II.(1618 sayılı kanunun 29 uncu maddesi)
geçici işletme veya işletme belgesiz olarak seyahat acenteliği faaliyetinde bulunan seyahat acenteleri bulundukları yerlerin en büyük mülki amirleri tarafından derhal faaliyetten men edilir. Bu gibi acenteleri ile işletme belgeleri iptal olunan veya geçici işletme belgeleri geri alınan acentelerin getirdikleri grup veya grupların organizasyonu Seyahat Acenteleri Birliğine devredilir.
III.(1618 sayılı kanunun 30 uncu maddesi)
belgesiz olarak seyahat acenteliği faaliyetinde bulunanlar hakkında aynı kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen idari kovuşturmadan ayrı olarak yetkili mahkemelerce acentenin sahip ve sorumlu müdürleri hakkında kovuşturma yapılarak suç sabit görüldüğü takdirde 3 aydan 6 aya kadar hapis ve para cezasına hükmolunur.
IV.Acenteler, şube açabilmek için bakanlıktan izin almak ve şubelerini belgelerine işletmekle mükelleftirler.
V.1618 sayılı kanuna ve ilgili mevzuatta gösterilen koşullara uymayan acentelere, diğer mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kanunun 27 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

“Ödev Arsivi” sayfasına dön