Deniz Yolları İle Turizm İlişkisi

Kullanıcı avatarı
SeGe
7.Seviye Üye
Mesajlar: 1314
Kayıt: 05 Ağu 2008, 13:25

Okunmamış mesaj

1.DENİZ YOLLARIDeniz ; ülkenin kıyıları, karasuları, kıta sahanlıkları, açık denizlerle serbest deniz ticaret yollarının oluşturduğu bir mekanda fonksiyonel hizmetlerle malların üretim ve dağıtımını yapan her türlü gemi, deniz, vasıta ve gereçleri, liman ve tersane ile yan sanayi kuruluşlarını çalıştıran armatör ve deniz işletmecisi
Kuruluşları finans ve sigorta kuruluşları ile birlikte oluşturdukları ekonomik hizmetler bütünüdür.
Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını birleştiren uluslar arası deniz ulaşım yollarının üzerinde olan uzun bir kıyı şeridine sahip Türkiye’nin coğrafi konumu, çok sayıda interaktif , nitelikli ticari ve sanayi faaliyet alanını içine alan denizcilik sektörünü ülke ekonomisini için vazgeçilmez kılmaktadır.
Türkiye ticaretinin daha çok Avrupa ülkeleri olması nedeniyle Türk bayraklı gemiler en çok bu ülkelerin limanlarına sefer yapmaktadırlar.
Türk ticaret filosunun uluslararası denizcilik kurallarına uygun bir yapıda gençleştirilmesi ve gerekse dış pazarlardan daha büyük pay alabilmek için istikrarlı teşvik tedbirleri ve düşük faizli gemi inşa kredileri ile endüstrimizin canlandırılacağı düşünülmektedir.
Ülkemizin sahip olduğu coğrafi konumunu da kullanarak gerek Karadeniz, gerekse Akdeniz de bir denizcilik ve ticaret merkezi olması hedefine ulaşmak için konteynirizasyon gibi çağdaş taşımacılık sistemlerine uyum sağlamak üzere mevcut limanların alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi gelişen teknoloji ye göre modernize edilmesi ve işletilmesi gerekmekte olup , bu amaçlı Trabzon, Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Derince ve İskenderun limanlarında düzenlemeler yapılmıştır.


1.2.DENİZYOLU ULAŞTIRMASIDenizyolu ulaştırması; deniz, kara ve hava ulaşım sistemlerinin tümünü kapsayan ulaştırma sektörünün içinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Günümüzde ulaştırma sistemleri, bir bütünlük içinde birbirinin devamı şeklinde oluşmakta ve bu bakımdan deniz yolu ulaştırması, ulaştırma sektörünün içinde irdelenerek buna göre politika ve amaçlar ortaya konulmaktadır. Gerek ulusal gerekse uluslar arası alanlarda faaliyet gösteren denizcilik sektörü, diğer sektörlerle yakından ilişki içindedir.
Denizcilik sektörünün ulusal ve uluslar arası alanlarda, ulusal çıkarları maksimum düzeye çıkartacak ilişki ve potansiyellerini sağlayacak hedef ve politikaların oluşturulması, bu çalışmanın asıl amacını ortaya koymuştur.
Toplu ulaştırma araçlarının en önemlilerinden olan gemi özellikle kıtalar arası deniz ulaşımında büyük rol oynamaktadır. 19yy da özellikle Atlantik okyanusu üzerindeki gemi taşımacılığı büyük önem kazanmıştır. Bunun nedeni Avrupalıların Amerika’ya göç etmelerinde aranabilir.
Bu dönemde göç trafiği nedeni ile seyahat acentaları bir çok seferler düzenlemişler, hatta bu hızlı gelişme karşısında büyük seyahat şirketleri doğmuş ve bir hizmet rekabetle başlamıştır. Bu gün ise kitle taşımacılığı yanında turistik tatil ve eğlence şekli olarak kruvaziyer seferleri ortaya çıkmıştır. Akdeniz’deki kruvaziyer taşımacılığından en büyük payı Rusya gemileri almaktadır.
Türkiye’de denizyolu taşımacılığı Türkiye denizcilik işletmeleri tarafından yapılmaktadır.şehirlerarası yolcu taşımacılığından ayrı olarak dış hatlardan kruvaziyer seferleri düzenlenmektedir. Haziran- Ekim ayları arasında yapılan bu seferler turistik amaçlıdır. Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait 16 gemi bulunmaktadır.
Halen 7si dışhat 3ü feribot tipi olmak üzere 10 adet yolcu gemisi ile toplam 10.453 yolcu kapasitesine olan denizcilik bankası işletmelerinin yolcu gemilerinin miktarının ülkemizin denizyolu potansiyeli ile orantılı olarak arttırılması gerekmektedir.


2.BÜYÜK YOLCU GEMİLERİ

Kuşadası ve çevresinde bu konu ile ilgili iki tür servis verilmektedir. Birincisi yolcu orantısı, diğeri ise Shipping Agecnt dır.

2.1.1.YOLCU ACENTASI : Bu türlerin asıl görevi gemi programında, hangi destinasyonlarda (varılacak yerlerde ) hangi tür servisler verileceğini belirten acentalar olmasındır.
Eğer programa günlük tur servisleri dahil edilmemiş ise yolculuk esnasında geminin o destinasyonda kararlaştırılmış oldukları bölgelere bir fiyat üzerinden satılır. Ve bu rakam kararlaştırılan günlerde o destinasyondaki acentaya bildirilir. Anlaşılan lokal acenta o bölgelere otobüs, ören yeri giriş ücretleri, program ve dillere göre rehber ayarlar. Diğer ve en önemlisi olan ;

2.1.2.SHİPPİNG AGENT: Geminin gelmesinden evvel otoritelere (pasaport polisi, gümrük muhafıza, sahil sağlık, deniz büro amirliği, gümrük amirliğine) geminin geliş-gidiş saati ve tarihini belirtir, dilekçeler verilir.
Gemi yola çıkarken uğrayacağı yerlere yolcu isim listesi, ülke ve pasaport detayları gönderir. Ve bu listelerin bir nüshası gümrük muhafıza diğeri pasaport polisine verilir. Diğer nüshası ise acentada kalır.
Geminin limana sağlıklı bir şekilde yanaşıp ayrılmasına, su alması, katı atık boşaltması ve yiyecek temininden bu acentalar yükümlüdür. Ve bu servisler karşılığında otoritelere gerekli bilgiyi vermesi ve onaylaması şarttır. Gemi yanaştığında otoritelerden birer temsilci gemiye çıkar, gemiyi kontrol eder , gerekli imzaları atarak belgeleri doldurur.
Ayrıca İstanbul gibi büyük merkezlerde turistlere otoriteler tarafından landing card verilir. Bu kart olmayan bir kimse limana giremez. Ancak küçük yörelerde bu sistem uygulanmaz ve teker teker pasaport kontrolü yapılır. Ancak bu işlem sırasında turistleri bekleterek değil, shipping agent tarafından gerçekleştirilir.

2.2.DENİZ YOLU BİLETÇİLİĞİ

Sivil havacılığın ortaya çıkışına kadar gemi okyanusların ve denizleri geçmek için tek araçtı. Deniz yolları biletçiliği uluslararası denizcilik konferansının belirlediği kurallar içinde yürütülmektedir. Uçağın, deniz aşırı ülkeler seyahatlerinde kullanılmaya başlanılmasından sonra gemi taşımacılığı turizm alanında önemini kaybetmeye başlamıştır. Son yıllarda tekrar gelişmeye başlayan kruvaziyer ve feribot taşımacılığı deniz ulaştırmasına tekrar bir canlılık vermeye başlamıştır.
Bugün kruvaziyerler her şey dahil kapsamlı turlar, deniz seyahatleri için lokal bir taşıma aracını oluşturmaya başlamıştır. Bu gemilerin tarifelendirilmesi ise geminin şekline, seyahatin süresine, kabinlere ve geminin diğer özelliklerine bağlıdır. Kruvaziyer gemi bilet satışlarında, 1961 yılındaki Uluslar arası Brüksel Antlaşmasıyla belirlenen kuralların tümü olarak uygulanması gerekir. Bu kruvaziyer bileti bu anlaşma gereği şu bilgileri içerir ;
Geminin adı ve tipi
Seyahat Organizatörünün adı ve adresi
Yolcunun adı ve adresi
Kabin numarası ve sınıfı
Seyahatin fiyatı
Hareket edilecek ve uğranacak liman isimleri
Gidiş ve varış tarihleri
Yolcuya sunulan hizmetler
Yolculara bu bilgileri ihtiva eden bilet ve sunulacak hizmetlerde ilgili kuponlarla birlikte bir kruvaziyer yolcu karnesi verilir.
Kruvaziyer seyahatin satış işlemlerinde en büyük sorun olan iptal ettirme artık seyahat acentalarının korkulu rüyası olmaktan çıkmıştır. Avrupa’nın bir çok ülkesinde kruvaziyer seyahatler için iptal etme sigortası uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama sonucu yolcu ve acentalarının mağduriyetlerini belirli ölçülerde önlemiştir. Böylece iptal ettirme koşulları da standartlaştırılmıştır.


3.YATÇILIK


Gemi adamları yönetmeliği ilk kez 1986 yılında “ yat “ kavramı kabul edilmiştir. Daha önce yatlar gemi kütüğüne, ticari motor olarak kaydedildi.
Dolayısı ile özellikle gemi adamları yönetmeliğini yayınlayan ve liman başkanlıkları aracılığı ile uygulayan ulaştırma bakanlığı açısından sektörün başlangıcı 1986 yılıdır. Bu yönetmelikte yat şöyle tanımlanıyor;
“spor, gezi ve eğlence amaçlı , gros tonajı 150 yi kütük boyu 33 metreyi ve yolcu sayısı 12 yi aşmayan ticari gemiler”
Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi Türkiye'yi kuzey, bati ve güneyden çevrelemektedirler. Türkiye, yatçıların her gece değişik, özel demir atacakları koy, körfez ve plajların hazinesidir.
Türkiye'nin yatçılık cenneti Mavi Seyahate ev sahipliği yapmaktadır. Bu şiirsel deniz yolculuğu körfezlerde ve denizlerde rüzgara yelken açmak ve tabiatla birleşmek anlamındadır. Bu ayni zamanda insanin kara yerine deniz perspektifinden tarihi deneyimi, sizi Cleopatra’nın özel plajına, Olimpos Dağı’nın ebedi ateşine ve eski uygarlıkların binlerce arkeolojik kalıntısına götüren bir yolculuktur.
Türkiye'de yatçılık size ayni zamanda kıyı köy ve kasabaların sevimli ve konuksever halkı ile gerçekten istifadeli kültüre değişim deneyimi sağlayacaktır. Genellikle bati ve kuzeybatıdan esen ilimli rüzgarlar, doğanın tadına varılmasını özendirerek, uzun yaz mevsimini yatçılık için ideal hale getirmektedir. Bazı bakir turkuvaz kıyılar ve korumalı körfezlerden deniz seviyesinden neredeyse 3.000 metre yükseklikte dağ tepelerini seyredebilirsiniz.
İsabet ki Türkiye'nin modern tesisleri ve konforu eski konukseverlik ve sakin hayat tarzını etkilememiştir. Türkiye'de yatçılık zevki sizi tekrar tekrar gelmeye, kıyıda başka bir köseyi keşfetmeye ve deniz hayatinin lüks hazzını yeniden yasamaya özendirecektir.
Dünyada bilinen ilk yelkenli tekne M.Ö 4000 li yıllarda nil nehrinde Firavunların zevk amaçlı gezintilerinde kullanılmıştır. Bugün yat turizmi ülke ekonomileri açısından çok önemli bir girdi sektörüdür. Dünyada yat turizminin en çok gelişme gösterdiği bölgeler Karahip Adaları ve Akdeniz olmuştur. Özellikle Batı Akdeniz ülkeleri büyük çapta yat limanı yapımına önem vererek bu tür turizm için alt yapılarını hazırlamışlardır. Ayrıca yatların ticari amaçlı kiraya verilmesi ve tekne sahibi olmadan yatçılık yapabilme olanaklarının olması bu sektörün gelişmesinde önemli adımlardan biridir.Türkiye’de yat işletmeciliğinin delişimi 60 lı yıllarda balıkçılık yada ufak kargo taşımasından kullanılan teknelerle başlar. Teknelere yabancıların gösterdiği ilgilerin artması teknelerin çoğalması ile başlar. Teknelerdeki bu artış günümüzün yatlarını 4 ayrı şekilde kullanımına vesile olmuştur.
1.Mürettebatlı Yatlar ; Gulet adı verilen ahşap gövdeli ve kamaralı teknelerdir. Bunlar eski balıkçı gemilerinin elden geçirilerek değiştirilmesi ile oluşturulmuş teknelerdir. 1960 lı yıllarda tirol teknelerine kamara ve alaturka tuvalet eklenerek başlayan bu çok özel yapı biçimi bugünlerde 20-23 metre boyunda her kabininde özel deniz tuvaleti, 6-8 ton kullanma suyu pis su tankları ve ferah kamaraları ile ilginç bir noktaya ulaşmıştır.yat işletmecileri derneğinin 1990 yılında yaptığı bir araştırma sonucunda mavi yolculuk adı verilen garanti deparlı paket turlarının genelinde otel, resort, kulüp tatillerinden çok daha ilgi çektiği belirlenmiştir.
2.Mürettebatsız Yatlar ; Mürettebatsız yatlar tümü ile ithal edilerek Türk bayrağı çekilen yada Türk yat işletmelerinin şemsiyesi altında kendi bayrağı altında kiralanan teknelerdir. Büyük bir çoğunluğu yelkenli olup son birkaç yıldır motorlu yatlarda işletilmektedir. Bu sınıftaki yatlar yabancıların kendi ülkelerinde sürekli gördükleri ve tanıdıkları dünya çapında markalardır. Mürettebatsız teknelerde gemicilik ve hizmet görevini kiralayanlar kendileri yerine getirmektedir. Mürettebatsız yat kiraya veren işletmelerin en büyük sorunu filolarını yenilemekte ve yeni tutmakta karşılaştıkları güçlüklerdir.
3.Grup Halinde Yat Kiralama ; En az 7 ve daha fazla yatın belirli bir düzen içerisinde beraberce gezmek üzere kiralanmasıdır.
4.Özel Yatları Kiralama ; Yat işletmelerinin özel yat sahipleri ile anlaşma yaparak kendi müşterilerinin bu yatları kiralamalarına aracılık yapma faaliyetidir.


3.3.YAT İŞLETMECİLİĞİ

Turizm ve buna bağlı yatçılık sektörü uğraşabilenecek en ilginç fakat aynı zamanda en riskli işlerden biridir. Yatçılık sektörü tamamen yabancı ülkelerden alınan ithal teknelerle sağlandığı için Türkiye’de pekte az bir kitleye sahiptir. Ama buna rağmen hala ayakta ve yabancı turistlerin gözdesi olan hobi haline gelmiştir. Sektör yabancı firmalarla ortak çalışır, büyük tur operatörlükleri bir sene öncesinden belirlenmiş sezonluk fiyatları aldıklarında bu liste doğrultusunda Türkiye’ye tur ve geziler düzenlemektedir. Yalnız bu sektörün aleyhine sorunlar da yok değildir , yatçılık yapabilmek için denizcilikten anlamak gerekir. Yata seyehat esnasında sorun olduğunda telsiz veya telefon ofisi aradığında teknenin ne gibi arızalarının olduğunu ve teknedeki personeli anlamak zorundadır. Bunun içinde eğitim gerekmektedir.
Akademik olarak iki denizcilik eğitim kurumu vardır ;
·Yüksek Denizcilik Okulu
·Deniz Harp Okulu
Türk yat sektörü hiçbir mecburi harcamadan kaçınmayan ve kendi ekonomisini gene sektör içinde tutabilmektedir. Bu harcamalar ise ;
·Kaliteli eleman istihdam etmek
·İşgücü düzeyinin karşılığı ücretleri vermek
·Tekneleri belirli bir standartta tutmak profesyonel ahçı ve kaptan istihdam etmek .

3.5.MÜRETTEBATSIZ TEKNELER

3.5.1.İNDEPENDENT CRUISING ( BAĞIMSIZ GEZİ)
Bağımsız gezilerde müşteri tekneyi alır ve istediği güzergahta seyreder isterse acentadan rota sorar. Kendi çizdiği güzergahta her türlü sorununu tek başına çözer. Çok zor bir durumda kalırsa ilk haber vermesi gereken yer bare boat yani acentadır. Şirket haberi alınca kendi teknik servisinden bir yetkiliyi bota gönderir.

3.5.2.FILOTILLA CRUISING ( TOPLU GEZİ)
İngiliz’lerin rağbet gösterdiği bir sistemdir. Yaklaşık 10 tekneye liderlik yapar. Lider tekne, kaptan, makinist ve hostesle yola çıkar. Filotilla müşteriler gelince lider tekne konuşmasını şu yönde sürdürür.
Ertesi gün ne yapılacağı
Gezi etabının nerede biteceği
Bütün gün tekneler birbirinden belli uzaklıkta seyreder. Akşam buluşma noktasında toplanılır. Buluşma noktasına ilk filotilla lideri varır ve üyelerin ne zaman nerede demir atmalarına yardımcı olur. Yaklaşık 3 gün filo gezilir. Filotilla gezisi maliyeti de yüksek bir tekne gezisidir.

3.5.3ÖZEL YATLAR

Yurt dışından sahillerimize gelen yatların sahipleri tatillerinden istifade etmek, yaşamlarının problemlerinden uzak kalmak, aileleri ve arkadaşları ile birlikte olmak, doğamızın güzelliklerinden faydalanmak amacı ile seyir etmektedirler.
Limanlarımızdan birinden giriş yaptıklarından karşılaştıkları işlemler şunlardır.
Yabancı bir yatçı transit log almak
Denizcilik bankasına pilotaj ödemek
Liman başkanlığına ve sahil sıhhiyeye harç ödemek
Yeni bir uygulama ile ayak bastı parası ödemek
Yatın ismine değil de şirketin ticarethanesinin veya ailesinin üstüne kayıtlı olması durumunda veya misafirlerinin sayısının 2 kişi yi aşması halinde yatın uzunluğuna göre 200,300 veya 400 Amerikan Dolarını ödemek mecburiyetinde kalmaktadır.
Bu uygulamanın komşu ülkeyle karşılıklı olarak kaldırılması daha çok yatın gelmesini sağlayacaktır.


3.5.4.YURT DIŞINDAN GELEN KİRALANMIŞ TİCARİ AMAÇLI YATLAR

Yurt dışından yat kiralamış olan yatçılarda özel yatçıların karşılaştıkları aynı sorunlarla karşılaştıkları gibi yatın uzunluğuna göre alınan turizm fonu vergisini kesinlikle ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. Yerli yat acentaları kendi Türk Bayraklı yatları ile bu alanda faaliyetlere girişebilmek için gerekli teşvikleri almışlar fakat henüz talepleri karşılayacak sayıda olmadıkları gibi bir kısmının kötü seçilmiş yatlar tecrübesiz servis teknik bakım yetersizlikleri temizlik eksiklikleri eğitimsiz personel gibi nedenlerle bu alanda şimdiden ülkemiz piyasasının istemeden de olsa baltalayabileceklerdir.

3.6.MARİNALAR
Yatçılık Türkiye'de oturanlar ve ziyaretçiler için popüler bir etkinlik niteliğini korumaktadır. Geçen kırk yılda sanayi gelişme göstermiş, İstanbul ile Antalya arasında kıyı çizgisi bugün çok sırasında marina ile dolmuştur. Bunlar mühimmat, önemli tatil merkezi ve güvenli limanlarda kıyıya çıkma imkanı sağlamakta ve eğlence mahalleri oluşturmaktadırlar.
İstanbul’da yatçılar şahane doğal manzaralar, açık deniz ve muhteşem güneş batisi, Bizans ve Osmanlı tarihine seyahatin hazzını tadarken etkileyici hisarlar, saraylar ve camiler arasında deniz yolculuğu yapmaktadırlar. Nefes kesici Boğaz içinde deniz yolculuğu yapıp, Asya ve Avrupa’yı birleştiren iki muazzam köprünün altından geçtikten veya camilerin sıralandığı Haliç'i dolaşıp veya Adalar'daki koy ve körfezlerde gezindikten sonra her ikisi de yirmi dört saat hizmet veren iki büyük marinaya Avrupa yakasındaki Ataköy Marinası ile Asya yakasındaki Kalamış (Amiral Fahri Korutürk) Marinası’na dönebilirsiniz. Kuzey denizinden Avrupa iç sularıyla yatçılar Avrupa kanal sistemi ve Ruhine ve Tuna Nehirleri'yle Karadeniz limanlarına ve İstanbul Boğazı ve marinalarına ulaşıp, kısa ve güvenli yoldan Türk Akdeniz sahillerine ve marinalarına vasıl olabilirler. Karadeniz kıyısı yatçılara bakir çevrenin korunduğu gür yeşil kıyı bandı sağlamaktadır. Kıyıda çok sayıda körfezcik ve balıkçı limanı yer almakta, iklim yaz ve kış boyunca mutedil olmaktadır.
Türkiye'nin en donanımlı marinaları güney Ege ve Akdeniz kıyılarında İzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Bozburun, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kas, Finike, Kemer ve Antalya'da yer almaktadır. Bu tam donanımlı limanlarda, yatçılar gereksinim duydukları hizmet ve mühimmatı bulabilmektedirler.
Antalya, Dalaman, İzmir ve İstanbul havaalanları tüm Türk marinalarına süratli bağlantı kurabilmekte kolay bir uçuştan sonra yatınıza binip deniz yolculuğunuza başlayabilirsiniz

3.7.GULETLER:
Türkiye'nin yerli deniz aracı Guletlerin özgün tasarımı pratiklik ve geleneği mavi seyahatle özdeşlesen rahat bir tarzda kaynaştırmaktadır. Yıllardır balık avı ve ulaşım amaçlı geleneksel sanat türünden geniş güverteli şimdiki görüntülerine doğru gelişme göstermişler.
Bodrum, Bozburun, Marmaris, İstanbul, ve Karadeniz kıyılarındaki tersanelerde inşa olunan bu gemiler, motorlarıyla birlikte tam deniz aracı teçhizatıyla donatılmaktadırlar. Guletlerdeki yolcu sayısı geminin boyuna bağlı olmakla birlikte, çoğu sekiz ile on iki kişi barındırabilmektedir.
Bu gemiler yolculara müstakil konaklama sağlayabilmekte, kiralandıklarında hizmet ve eğlence satın alabilmektedir. Modern Guletler evin tüm konforuyla donatılmış olup kendinize tümüyle hoş vakit sağlayacağınız bir çevreye özendirmektedir. Deniz yolculuğunda küçük grupların yakınlığı, dostluk ve paylanma atmosferini geliştirmekte; müşteriler ve mürettebat arasında rahat ilişkiler yaratılabilmektedir.
Seyahat acentaları özel gruplar veya sizin için münferiden çarter ve belirli turlar düzenleyebilirler.
Büyük okyanus gemileriyle Kruvazörün aksine bir Guletle kıyıdaki gizlenmiş ve çoğu kez metruk koy ve körfezleri keşfedebilirsiniz. Küçük liman ve yerleşimler kıyı hayatinin büyük gemilerin gerçek şekilde yansıtamadığı samimi bir görünümünü sunmaktadırlar. Bir bakıma Gulet odası denize bakan manzaranın devamlı değiştiği tam servisli bir otele benzetilebilir.
3.8.YATLARIN KARASULARIMIZDA SEYIR ESASLARI
3.8.1.TÜRKIYE’YE GIRIS-ÇIKIS ISLEMLERI
Türkiye’ye giren veya çıkan yatların hudut kapılarından giriş çıkış yapmaları zorunludur.
Yatlardan yapılacak tahsilat:
Çeşitli mevzuat uyarınca Türk ve yabancı yatlardan alınması gereken her türlü vergi, resim harç ve benzeri tahsilatın (Gümrük vergi ve resimleri hariç) beyan edilen güzergaha göre uğranılacak limanlar dikkate alınarak ilgili idarelerce yapılması Yat Turizmi Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca seçilecek görevli tarafından sağlanır. Her ayin tahsilatı, izleyen ayin ilk 20 günü içinde mahalli Mal Sandığına ilgili kuruluşların payları belirtilerek yatırılır.
Bu ödemeler, kesin çıkış yapılmadığı takdirde, Yat Kayıt Belgesi’nin yürürlük süresince uğranılacak diğer limanlarda da geçerlidir.

3.8.2.YAT KAYIT BELGESI (TRANSIT LOG)
Yatçıların gümrük, pasaport, sıhhi muamele, liman, yat, yatça, mürettebat, eşya ve diğer beyanları ve bu beyanlara göre gümrük, pasaport, liman, sağlık ve diğer görevlilerce yapılan giriş ve çıkış kayıt ve işlemlerinin tamamı yat kayıt belgesinde (Transit log); çeşitli kamu idarelerine ait giriş ve çıkış kayıt işlemlerinin tamamı ise yat kayıt belgesine dayanılarak yat kayıt kütük defterinde toplanır.
Yabancı bayraklı ve yabancı limanlardan gelen yatlar için ilgili mevzuat uyarınca ilk vardıkları Türk Limanında, Yat Kayıt Belgesi kapsamında yapacakları beyan ve görevlilerce yapılan işlemler, kesin çıkış yapılana kadar sonradan uğrayacakları Türk Limanlarında da ayrıca bir isleme gerek kalmaksızın geçerlidir.
Türkiye’de kışlayan yatların, anılan belgeye ilişkin işlemleri kışlama mahallerinde yapılır.
-Türk Limanlarında Yat Kayıt Belgesini alarak giriş işlemlerini tamamlayan yatlar ve yatçılar Türkiye’ye giriş yapmış olurlar.
-Olağanüstü haller, zorunlu sebepler veya Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanunda öngörülen yükümlülükler nedeniyle gerekebilecek zorunlu çıkış ve girişlerde beyanı sonradan yapılmak kaydıyla yatlara istisna tanınır.

3.8.3.SIHHI ISLEM
Yatların yat kayıt belgesi kapsamında yaptırdıkları muamele (vize ve patente dahil) yabancı bir limana uğramadığı sürece, ayrıca bir isleme gerek olmaksızın bir yıl geçerlidir.
Ölüm ve bulaşıcı hastalık hali en yakın Liman Başkanlığı’na veya mahallin en büyük Mülki Amirliğine derhal bildirilir.

3.9.BİR DENİZCİLİK FAALİYETİ OLARAK YATÇILIK

Turizm son yıllarda uluslararası ticarette mal akımlarından daha hızlı gelişen bir özellik kazanmıştır. Turizm, ulaşım, haberleşme, konaklama, yeme-içme, eğlence, sağlık gibi ekonomik faaliyet kollarındaki mal ve hizmet üretimlerinden de pay alan bir sektördür.
Turizm ülkelerin ekonomik yapı ve sistemlerinden etkilenmektedir. Bu sistemlerden biride yat limanlarıdır. Bu limanlarda hizmet verilen yatlar ; gezi, eğlence ve spor amacı ile inşa edilen değişik tür büyüklük ve hız fonksiyonu olan teknelerdir.
Yatlar ; ticari ve özel yat olarak sınıflandırılır.
TİCARİ YAT : Yat tipinde inşa edilmiş, gezi ve spor amacı ile ticari yönden yararlanılan , taşıdığı yolcu sayısı 12 yi geçmeyen, yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan veya uluslar arası teknik kurallara göre yolcu gemilerinde aranan gerekli niteliklerde olup , taşıyacakları yolcu sayısı 12 fazla 36 dan az olan, tonilato belgesinde “ticari yat “ olarak belirlenmiş deniz araçlarıdır.
·ÖZEL YAT : Yat tipinde inşa edilmiş gezi ve spor amacıyla yararlanılan taşıdıkları kişi sayısı 12 yi geçmeyen tonilato belgesinde “özel yat” olarak belirlenmiş deniz araçlarını ifade eder. Türkiye’de yat turizmi son yıllarda gelişerek turizm gelirleri içinde %25 lik bir paya sahip olmuştur. Türkiye’nin yat limanlarının toplam kapasitesi yaklaşık olarak 5000 adet yattır. Yat yatağı kapasitesi ise turizm belgeli yada belgesiz olmak 30000 civarındadır. Günümüzde yatçılık faaliyetleri 3 kategoride değerlendirile bilinir. Birincisi, yat yada yelken klüplerinin çatısı altında toplanan kişilerin sahip oldukları yat veya motorlu bir tekne ile gezi yada spor amaçlı etkinliklerde bulunmasıdır. İkincisi, yat sahibi yada işletmecisi olan bir firma tarafından tekne sahibi olmayan kişilere bir ücret karşılığında söz konusu etkinliğin sunulması faaliyetidir. Üçüncü kategorisini oluşturan marinalar genel amaçlı limanlardan farklı olarak yalnızca yatlar ve onların gereksinimleri göz önüne alınarak tasarlanan limanlardır. Bu limanlar yatlara bakım, onarım , kışlama gibi hizmetlerle elektrik, su, telefon gibi günlük ihtiyaçlarını karşılandığı işletmelerdir. Gezi, spor, eğlence turistik amaçlı olarak ülkemiz limanları ile yabancı limanlar arasında yaz sezonu , turizm mevsiminde ve belirli günlerde yapılan seferlerde kruvaziyer sefer ve bu seyahatte kullanılan gemi / yata da kruvaziyer gemi / yat denilmektedir. Türkiye , 1983 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı turizm teşvik kanunu ile yatçılık alanında ilk kez özel bir yasa düzenlemeye sahip olmuştur. Söz konusu kanun ve yönetmeliklerde yaz turizmine getirilen kolaylıklar şunlardır ;

Yat limanları yatırım ve işletmeciliği bölgeye bağlanmış ve özel sektörlerine de yer verilmiştir.
Yat işletmeciliği tanımlanmış ve belge alma zorunluluğu getirilmiştir.
Yatların ülkemize giriş ve çıkış şilemleri azaltılmış “Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi” (transit log) uygulamaya konulmuştur.
Kabotaj kanunu uygulamalarında turizm ticareti ve döviz açısından esneklik sağlanmıştır.
Yat tipi teknelerin yapımı bir sektör haline gelmiştir.
Böylece Türkiye’de ciddi anlamda yatlara hizmet veren limanlar inşa edilmeye başlanmıştır. Böylece ülkemizde bugün turizm belgeli olmak üzere, işletmede ve inşası tamamlanmak üzere toplam 37 yat limanı vardır. Bu limanların başında Bodrum, Datça, Fethiye ve Göcek gibi yerel belediyelerin işlettiği yat limanları da mevcuttur.

3.10.TÜRKİYE’ DE YAT LİMANLARI

Yatçılığın teşviki ile birlikte ülkemizde çağdaş standartlara uygun yat limanları inşa edilmiştir. Hizmete giren 22 yat limanı olup, 15 yat limanı inşaatı da tamamlanmak üzeredir.
Türkiye’de yat limanlarında barınan yerli ve yabancı yat sayısında 1991 yılından itibaren özellikle yabancı yat sayısında belirgin bir azalma meydana gelmiştir.
Bu azalmanın nedeninin bu tarihte ortaya çıkan körfez krizinden kaynaklandığı düşünülebilir. Bu tarihten sonra yat sayısı eski seviyesine dönmemiştir. Bu durum yatçılığın politik krizlerinden de çok fazla etkilendiğini göstermektedir.
Yat limanlarımızda hizmet alan yatların uzunlukları (loa) incelendiğinde yerli yatların
Loaları yatların loalarından daha büyüktür.
Türkiye’de turizm bakanlığından belgeli yat çekek yerlerinin dışında özel şahıslara ait yat çekek yerleri de bulunmaktadır. Turizm bakanlığından belgeli yat limanlarının yanı sıra, eskiden balıkçılar için tasarlanıp yapılmış olan barınaklar, yanaşma ve bağlanmayı kolaylaştırmanın yanı sıra birkaç unsurunda eklenmesi ile aynı zamanda yatçıların da hizmetine sunulmuştur. Belgeli yat limanları daha çok özel yada yabancı yatlara hizmet vermektedir. Ayrıca belediyelerin işletmeciliğinde bulunan ve hizmet veren yat limanları da vardır.
Türkiye’de turizm bakanlığınca turizm işletme belgesi ile belgelendirilmiş yat limanları dışında, Akdeniz ve Ege kıyılarında tali yat limanları ve çekek yerleri de bulunmaktadır. Bunların bir kısmı yerel belediye diğerleri de özel şahıs ve kuruluşlara aittir.


3.11.BÖLGELER İTİBARİYLE MEVCUT VE ÖNGÖRÜLEN BAGLAMA YERİ KAPASİTELERİ

3.11.1.ÜLKEMİZDE YAT LİMANLARI VE HİZMETLERİ


A.S. SETUR KUSADASI MARINA
1) Kapasitesi:
Deniz :429
Kara :175
Ebat :0-65mt (L.o.a)
2) Ulaşım:
Türkiye’nin tüm merkezleri ile karayolu bağlantısı bulunmaktadır. Uluslararası Adnan Menderes Havaalanı ile direkt Avrupa ve kıtalararası havayolu bağlantısı bulunmaktadır. Kuşadası Feribot Limanı ile de Uluslararası Denizyolu ulaşımı mümkündür.
3) Derinlik:
Minimum : 2.5 metre,
Maksimum : 7 metre.
4) Koordinatlar:
Enlem 37º 52‘ 20“ K
Boylam 27º 15’ 46” D
5) Marina Giriş Deniz Fenerleri:
Kuşadası Feneri : GP FI (2) 10 sec. 20 m. 8 M
Marina Fenerleri : FI R 5 m. 5 M
FI G 5 m. 5 M
6) Banka:
Marina Ofiste döviz bozulur. Ayrıca Marinada Koçbank Cash Point bulunmaktadır. Yöredeki diğer bankalarda da her türlü banka işlemi yapılabilmektedir.
7) Verdiği Hizmetler:
-Emniyetli Bağlama Hizmeti (Tonoz Sistemi)
-24 Saat Özel Güvenlik Hizmeti
-Su- Elektrik (220/380 V AC)-Telefon Bağlantısı
-3 Ayrı Bölgede Lüks Duş-WC Üniteleri
-Yakıt İstasyonu (mazot ve süper benzin)
-Gümrüksüz Yakıt Hizmeti
-Resepsiyon-Danışma-Enformasyon-Rezervasyon Hizmetleri
-Travellift (80 ton)-200 Ton Syncro Lift-Tamir Bakim Atölyeleri
-Çamaşır Yıkama-Kurutma-Ütüleme
-Çöp Toplama ve Sintine Basma Hizmeti
-Yat Sigorta İşlemleri
-24 Saat Revir Hizmeti (Özel Hastaneye Ait Birim)
-Restaurant-Bar
-Kafeterya
-Süper market
-Yat Mağazası
-Marina Çarşısı
-Yat Malzemeleri Mağazası
-Marina Otel-Lüks
-Yüzme Havuzu
-Tenis Kortları
-Otopark
-Emanet Ambarları
-Hamam-Sauna
-Kışlık Bakim Hizmetleri
-Taksi Durağı
-Araba Kiralama-Transfer Hizmetleri
-Otel-Uçak Bileti-Tur Rezervasyon Hizmetleri
-Yatçılar İçin Intemet Ofisi
-Helikopter Pisti
-Karada Konaklama Hizmeti
-Yangın Söndürme Sistemi
8-Hava Raporu:
-Bandırma Deniz Meteoroloji İstasyonundan Günlük Hava Raporu (T.C-İngilizce)
-Internet Bağlantısıyla 48 Saatlik Akdeniz Genel Hava Raporu ve Haritası.
9 -Haberleşme:
16/73 kanal VHF Telsiz Dinleme -24 Saat

PARK KEMER YAT LIMANI
1- Kapasitesi:
220 denizde, 100 karada, toplam 320 yat kapasitesi (Min.8 mt/Max. 40 mt. -L.O.A.)
2- Ulaşım:
Uluslararası Antalya Havaalanı 55 km. uzaklıktadır. Ayrıca Türkiye’nin her merkezi ile karayolu bağlantısı vardır.
3- Enlem-Boylam:
Enlem 36º 36‘ 06“ N
Boylam 30º 34’ 10” E
4 -Derinlik:
En az 2 metre, en fazla 6 metre,
5- Marina Yaklaşma Suyunda Fenerler:
Kemer Feneri : WFL 10 sec. 250 m. 12 M
RFL 5 sec. 11 m. 3 M
6- Banka:
Marinada döviz bozdurmak mümkündür. Kemer merkezindeki diger bankalarda her türlü bankacılık işlemi yapılır.
7- Verilen Hizmetler:
-Elektrik ve su bağlantısı (bağlama yapan her tekneye elektrik 220/380 V AC)
-Uydu TV, telefon, Fax ve Internet bağlantısı
-24 saat güvenlik ve palamar servisi,
-Travel Lift (54 tonluk) Mobil Crane (20 tonluk)
-Karada park imkanı,
-Motor, ahşap, boya, elektrik, torna-kaynak atölyeleri mevcut olup, teknik hizmetler 14 yil tecrübeli elemanlar tarafından verilmektedir.
-Benzin ve mazot istasyonu,
-Yangın söndürme sistemleri,
-Günlük hava raporları Marina ofisinden öğrenilebilir. (Türkçe-Ingilizce)
-İngilizce ve Almanca dillerinde resepsiyon hizmetleri kesintisiz her gün verilmektedir.
8-Haberleşme:
73 no’lu VHF kanalından 24 saat devamlı dinleme servisi.
9-Çağrı İşareti:
Park Kemer Marina
10-Kamu Otoriteleri:
Tüm Kamu görevlileri Marina içerisinde mevcuttur.
11-Verdiği Hizmetleri :
-Çamaşır yıkama ve kurutma
-Çöp toplama
-WC-duş üniteleri (duş ünitelerinde daimi sıcak su mevcuttur).
-Yat Klüp
-Restaurant ve Bar
- Yat Malzemeleri Mağazası,
-Süper market
-Alışveriş Merkezi
-Açık hava Kahvesi,
-Otopark
-Yüzme Havuzu
-Tenis Kortu
12-Bağlama Tarifesi:
12 mt. boyunda ve 3.70 mt. genişliğinde bir yatın konaklama ücreti.
1 Gün 1 Ay 6 Ay 1 Yıl
41 Dm. 815 Dm. 2.626 Dm. 3.757 Dm.TURBAN ANTALYA KALEIÇI YAT LIMANI
1- Kapasitesi:
65 Yat Kapasitesi-Denizde bağlama=Min.8 m./Max.30 m. L.O.A
Karada bağlama =Min.2 m./Max.5.5 m. L.O.A
2- Ulaşım:
Uluslararası Antalya Havaalanı ile ulaşım sağlanabilir.Ayrıca Türkiye’nin her merkezi ile karayolu bağlantısı vardır. Havaalanına 15 km. mesafededir.
3- Derinlik:
Min. 1.5. mt. Max 5 mt.
4- Enlem-Boylam:
Enlem 36º 53‘ 00“ N
Boylam 30º 42’ 06” E
5- Marina Yaklaşma Suyunda Fenerler:
Kuşadası Feneri : R FI 5 m. 3 M
G FI 5 m. 3 M
6- Banka:
Marinada döviz bozdurmak mümkündür. Şehirdeki diğer bankalarda da her türlü bankacılık işlemi yapılır.
7- Verdiği Hizmetler:
-Elektrik ve su bağlantısı
-Emniyetli bağlama sistemi (Çapa Atılmaz)
-24 saat gözetim
-Akaryakıt İstasyonu
-Yangın Söndürme Sistemleri
-Hava Raporu
-Günlük hava raporları Marina ofisinden öğrenilebilir. (Türkçe-İngilizce)
-Palamar Servis Hizmeti
8-Haberleşme
Kanal 72 daimi dinleme. Kanal 16’da 08.30-22.00 arası dinleme.
-Çağrı İşareti:


ANTALYA- MARINA
1-Kamu Otoriteleri:
Tüm Kamu görevlileri Marina içerisinde mevcuttur.
2-Üniteler:
-Çamaşır yıkama
-Çöp toplama
-WC-duş üniteleri
-Restoranlar
-Alışveriş Merkezi
-Açık hava Kahvesi-Kafeterya
-Otopark
-Yat Malzemesi Satış Mağazası
-Telefon-Fax
3-Bağlama Tarifesi:
Günlük Fiyat DM 3.30 x L.O.A. (m) X SÜRE
-İndirim:
Bağlama ücretinin peşin ödenmesi halinde yukarıda belirtilen günlük fiyata bir aydan bir yıla kadar fiyat listesinde yer alan oranlarda indirim uygulanır.


BODRUM KARADA MARINA
1- Kapasitesi:
375 yat denizde, 45-50 yat karada
2- Ulaşım:
Bodrum/ Milas havaalanına 30 km uzaklıkta
3- Derinlik:
min. 2 mt.-max 7 mt.
4- Enlem-Boylam:
Enlem 37º 02’ 00” N
Boylam 27º 25’ 50” E
5- Marina Yaklaşma Suyunda Fenerler:
Karada Feneri : FP FI (2) 5 sec. 15 m. 7 M
Bodrum içi liman mendirek fenerleri:
Doğu Mendirek Feneri: FI G 5 sec. 8 m. 7 M
Bati Mendirek Feneri : FI G 5 sec. 8 m. 9 M
6- Banka:
Marinada döviz bozulur. Yöredeki diğer bankalarda her türlü bankacılık işlemi yapılır.
7- Verdiği Hizmetler:
-Tonoz bağlama
-Ofis ve Enformasyon
-Günlük hava raporu
-24 saat güvenlik ve liman hizmetleri
-Santral
-Döviz bozma
-Her bağlama yerine su ve elektrik (220/380 V AC)
-Yatlara telefon bağlantısı
-Uydu antenden TV bağlantısı
-64 adet duş ve tuvalet ünitesi
-Çamaşır yıkama ve kurutma
-Çöp toplama
-Buz satışı
-Süper market
-Yat malzeme satir ünitesi
-70 tonluk travel lift
-45-50 tekne kapasitesinde çekek yeri
-Teknik hizmet atölyeleri(mekanik, elektrik, motor, marangoz)
-Teknelere kışlık bakim hizmeti (akü şarj, sintine boşaltma, havalandırma, motor çalıştırma)
-Dalgıç servisi
-Yangın söndürme sistemi
-Atik yağ toplama merkezi
-Akaryakıt istasyonu
-İlkyardım
-Otopark
-45 dükkandan oluşan Alışveriş Merkezi
-2 adet restoran
-1 adet Cafe Bistro
8-Çağrı İşareti :
-Karada Marina
-Dinleme Saatleri:
72 ve 73. VHF kanallarından 24 saat dinleme servisi
9-Hava Raporu:
Günlük hava raporu Türkçe ve İngilizce olarak Ön bürodan öğrenilebilir.
10-Kamu Otoriteleri:
Tüm kamu görevlileri marina yakınında bulunmaktadır.
11-Bağlama Ücretleri:
En x Boy= m2 üzerinden bağlama yapacağı süreye tekabül eden birim fiyat uygulanmaktadır.
Yat bağlama Tarifesi/Mooring Fees/Liegeplatzpreis/Prix des emplacements 1998 (DM/m2)
kategori m2 Aralıklar Gün 31Gün 365Gün
1 30.00-35.99 1.20 26.80 109.50
2 36.00-44.99 1.21 26.90 109.70
3 45.00-55.99 1.22 27.00 110.10
4 56.00-67.99 1.23 27.10 110.80
5 68.00-81.99 1.25 27.50 112.40
6 82.00-97.99 1.28 28.30 115.60
7 98.00-115.99 1.32 29.20 119.20
8 116.00-139.99 1.37 30.20 123.60
9 140.00-167.99 1.43 31.60 128.90
10 168.00-199.99 1.51 33.10 135.20
11 200.00 1.60 34.90 142.60

SETUR ÇESME ALTINYUNUS YAT LIMANI
1-Kapasite: 135
Tersane Kapasitesi: 65 Yat
Enlem-Boylam: 26º 20‘ 42“ E
38º 19’ 30” N
2-Ulaşım İmkanı:
İzmir 90 Km. Adnan Menderes Havaalanı 120 Km. Sakız-Çeşme feribot ile 9 Mil
3-Marina Su Derinliği:
1.50 Mt. ile (5.00 Mt. arasında olup, teknelere göre tasnif olmuştur.
4-Hizmetler:
Marinada yatlara elektrik (220 V-380 V), su ve telefon bağlantısı mevcuttur. Marinada her türlü bakim ve onarım hizmetleri yapılmaktadır.Elektrik, elektronik, motor, marangozluk, boya ve polyester ustaları ve ayrıca çamaşırhane terzi ve yelken tamiri ve dikimi yapılmakta olup yatçılar için süper market ve butikler vardır. 24 saat boyunca akaryakıt istasyonu açıktır. İstasyonda her türlü madeni yağ bulunur. Ayrıca Marin shop’ta takma motor, lastik bot ve bir yata lazım olabilecek her türlü marina malzeme ve boya satılmaktadır.
5-Marina haberleşme:
VHF Kanal 16-73 dür.


4. TÜRKİYEDE LİMANLAR ,LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE KIYI TESİSLERİ

Limanlarımız , kapitülasyonlar kaldırıldıktan sonra devletleştirilmiş ve limanlar idaresi tarafından satın alınmıştır. Osmanlı döneminde, özellikle İstanbul, İzmir, Zonguldak limanları Fransız şirketleri tarafından yapılmış ve işletilmiştir. Kamulaştırılan limanlardan demiryolu bağlantısı olanlar TCDD’ye , diğerleri Denizci Bankası’na verilmiştir. Trabzon, Giresun gibi limanlar banka tarafından genişletilmiş ve vinçler konarak kapasiteleri arttırılmıştır. Sırf bir kıyı şeridinden ibaret olan Antalya ve Tekirdağ limanları iskele, rıhtım, soğuk hava depoları ve mendirekler yapılarak çağdaş tesisler durumuna getirilmiştir.
Yine bu dönemde, bütün bu yatırımlar Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılarak işletici kurumlar olan TCDD ve Denizcilik Bankasına devir - teslim edilip gerekli yatırımlar yıllık programlara konularak devlet planlama teşkilatı tarafından bunlar için, bütçeden finansman sağlanmıştır.
Geçmişte Türkiye’nin limanları açık sahillerden oluşmakta, gemiler açıkta demirlenip, yolcu ve yük kayıkları ile , mavnalarla sahile veya sahilden gemiye ulaştırılmıştır. Kapitülasyon hakkı olarak liman yapma işi yabancılara bırakılmış ve rıhtımlar onlar tarafından yaptırılmıştır.


4.1.LİMANLAR VE KIYI TESİSLERİ
4.2.LİMANLAR VE LİMAN ŞİLETMECİLİĞİ

Ülke ekonomilerinin gelişmesinde en önemli fonksiyonlardan biri olan uluslararası ticaretin temel unsurlarından biri akılcı ve işlevsel bir ulaşım sistemidir.
4.2.1.BİR ULAŞIM SİSTEMİNİN ANA ELAMANLARI ;
·Ulaşım noktaları
·Ulaşım hatları
·Ulaşım akışı dır.
oULAŞIM NOKTALARI :
§Limanlar
§Kentler
§Köyler
§Aktivite bölgeleri
oULAŞIM HATLARI
§Demiryolları
§Karayolları
§Havayolları
§İç suyolları
§Denizyolları
oULAŞIM AKIŞI
§Ulaşım hatlarında yük ve yolcu taşıyan tüm vasıtaların hareketidir. Limanlar bu oluşum içinde çok önemli bir yer tutmaktadırlar. Çünkü limanlar deniz ulaştırması ile kara ulaştırması arasında geçiş noktalarıdır.
Ulaştırma sisteminin temel amacı ulaşım maliyetini minimize etmektir. Deniz taşımacılığında, maliyeti minimize etmenin yolu ise geminin sürekli seferde olması, denizci tabiri ile “pervanenin sürekli dönmesi”dir. Oysa limanlar gemiler için masraf kapısıdırlar. Limanda kalınan fazla süre ; bütün taraflar için (Taşıyan, Taşıtan, Yükleyen, Satıcı, Alıcı) kaybedilen zaman ve paradır. Limanlarda geçen bu süreyi ve maliyeti minimize etmenin yolu ise limanlardaki yük hareketlerinin özellikle yükleme, boşaltma operasyonlarının güvenli, düzenli ve özenli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamaktadır.

Büyük bir ticari limanda olduğu gibi, ufak bir barınma limanında yer alan temel yapılar “alt yapı tesisleri” olarak adlandırılmaktadır. Bunlar;
1.Dalgakıranlar ve mendirekler.
2.Rıhtımlar ve iskeleler
3.Kara yolları ve demiryolları dır.
Bilindiği gibi, bir ulaştırma taşıma ve hizmet endüstrisi olan limanların Üstyapı
Tesisleri şunlardır ;
1.Konteyner terminalleri
2.Transit depolama alanları
3.Uzun süreli depolama alanları (antrepolar )
4.Soğuk hava donanımlı depolama alanları
5.Açık depolama alanları
6.Liman yönetim binaları
7.Kaplamaları sundurmalar
8.Kuru yük terminalleri


4.3.RIHTIMLAR ;
Limanın temel elemanı olarak bir alt yapı tesisi olduğu gibi, aynı zamanda gemilerin limanda yük elleçleme sistemleri yardımı ile güveli olarak yükleme –boşaltma yapabilmelerine ve kara ile deniz arasındaki bağlantıyı sağlayan yapılar olduğundan , liman üst yapıları olarak da kabul edilmektedir.
Limanların temel fonksiyonlarının en önde gelenlerinden biri olan yük elleçlenmesi sırasında en önemli kayıp, zaman kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman kaybının en aza indirilmesi için aşağıda belirtilen faktörler göz önünde bulundurulmaktadır :

§Yanaşacak geminin özellikleri
§Yanaşacak geminin ambar özellikleri ve bunların dağılımı
§Transit depolama alanına yükleme ve buradan yapılacak boşaltma sırasında yük elleçlenmesinin dağılımı
§Değişik boyutlardaki yüklerin adet, kübaş, tonaj olarak ağırlıkların istatisliki yıllık dağılımı
§Transit depolama tesisinin yeri
§Yük paketlerinin istif yüksekliği
§Diğer yük elleçleme ekipmanlarının sayıları ve özellikleri
§İşletme ve vardiya saatleri sırasında kısıtlayıcı özellikler ve işçi kapasiteleri
§Kullanılan yük elleçleme ekipmanlarının servis, verimlilik , disiplin ve kontrole bağlı olarak çalışma şartları.4.4.GÜMRÜKTE YAPILAN İŞLEMLER
4.4.1.YURT DIŞINA ÇIKIŞ VE YURT İÇİNE GİRİŞ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
Seyahat acentasından yada gemi acentasından alınan bilet
Pasaport ve vize
Vatandaş çıkış istatistik formu
Ayrıca ülkeler arası antlaşmalara göre bazı ülkelere pasaportsuz giriş yapıla bilinir.
Bu durumda seyahat acentalarındaki pasaportsuz giriş-çıkış formu kullanılır
Giriş-Çıkış işlemlerinde kullanılan vatandaş çıkış istatistik formunun içeriğinde şunlar yer alır ;
Yolcu adı ,soyadı
Yaşı, cinsiyeti
İkametgah
Mesleği
Seyahat amacı
Çıkış tarihi ve çıkış yaptığı kapı no su
Çıkışta kullandığı araç türü
Çıkış damgası
Pasaportsuz giriş-çıkış
Yolcunun adı , soyadı
Uyruğu , cinsiyeti
Kimlik belgesi no su
Giriş çıkış yaptığı ülkelerin mühür ve tarihleri
Resmi makamlar tarafından istenen soru formları
Yurt dışına çıkış ve giriş
Tek kişi ve grup giriş çıkışları
Vasıtalı giriş çıkış
Şahsa ait deniz araçları ile yapılan giriş çıkışlar

“Ödev Arsivi” sayfasına dön