Vehhabilerin yaptığı hatalar

Dünya insanlari , kültürleri , dinleri vb. konular
Kullanıcı avatarı
Elif_Ce
8.Seviye Üye
Mesajlar: 4792
Kayıt: 20 Ara 2009, 17:17

Okunmamış mesaj

Önce şunu belirtelim ki, Vehhabiler meslek ve meşrep itibariyle Kur’an ve sünneti temel referans aldıklarını, söylüyorlar. Herhangi bir mezhebe bağlı kalmamalarını da buna bağlıyorlar. Yalnız yaptıkları yorumlarda ve buna bağlı olarak bazı uygulamalarında yanlışlıkları vardır.

Özellikle, selef âlimlerini, adeta yanılmaz kabul etmeleri, onların düşüncelerine ters düşen diğer alimlerin görüşlerini mutlak yanlış kabul etmeleri, yanlışlarından biridir.

“Selefî”cilik yapma iddiaları da bu yanlışlardandır. Üç asır içerisinde meydana gelen yüzlerce farklı görüşe rağmen, onların bir unvanı olarak kullanılan “selef” tabiri sanki bir tek adamın görüşüymüş gibi kullanmaları, “selef böyle dedi” demeleri -büyük çoğunlukla- gerçeği yansıtmayan bir iddiadır.

Özellikle Allah’ın sıfatlarını tevil eden ehlisünnetin sonradan gelen alimlerin bu tavırlarını çok sert eleştiriye tabi tutmaları ve bazı hadislerin zahirine bakarak adeta bir nevi tecsimi çağrıştıran yorumlar yapmaları, hatta onlar gibi düşünmeyenlere çok ağır ithamlarda bulunmaları düzeltilmesi zor yanlışlarındadır.

Hadislerde “mezarları ziyaret edin” emri olmasına rağmen, onların bu konudaki abartılı çekinceleri diğer bir yanlıştır.

Sahabe devrinde kabirlerin üstü bir karış kadar yüksek olup deve hörgücü şeklinde yapılırdı. (bk. Zuhaylî, 2/523-524). Buna rağmen onlar Cennetu’l-Bekî’ mezarlığındaki kabirlerin bu nişanlarını tamamen yok etmişlerdir.

Son olarak şunu hatırlatalım ki, çağımız İslam kardeşliğinin her şeyden önce hatırlanmasını gerektiren şartlara haizidir. Bunun için, Vehhabiler ve Şialarla ehlisünnet arasındaki ferî meseleleri münakaşa mevzuu yapmamak gerekir. Bununla beraber, ehlibeyite karşı olumsuz yansımaları olan vahhabbilik damarından Allah’a sığınmak gerekir

“Dünya Dilleri,Dinleri,Yaşam Tarzları” sayfasına dön