Çeşitli zeka alanları nelerdir

Burda Beyinler Konuşur
Kullanıcı avatarı
detay
7.Seviye Üye
Mesajlar: 1835
Kayıt: 25 May 2008, 11:28

Okunmamış mesaj

Resim
Çoklu zeka kuramının amacı, eğitimde bireylerin neler yapabildiğinden çok neleri yapabileceğinin düşünülmesidir.Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle klasik testlerin çocukların değerlendirilmesinde yeterli olamayacağı, onların potansiyel ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması gerektiği görüşü vardır.

Görsel-uzaysal zeka

Görsel-uzaysal zekası kuvvetli olan öğrencilerin özellikleri şunlardır:
1- Haritaları, diyagramları ve çizelgeleri yazılı materyalden daha iyi okur.
2- Sanat içerikli etkinlikleri sever.
3- Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar.
4- Yaşına göre yüksek düzeyde beceri gerektiren figürleri ve resimleri çizer.
5- Filmleri, slaytları ve diğer görsel sunuları izlemeyi sever.
6- Yaşına göre ilginç üç boyutlu yapılar ve modeller oluşturur.
7- Okurken kelimelere oranla resimlerden daha iyi öğrenirler.
8- Varlıkların görsel imgelerini çok iyi çizerler.

Nede başarılı olur?
Bu kişilerin başarılı olabilecekleri meslekler olarak, tekstil mühendisliği, mimar, ressam, makine mühendisliği, iç mimar, dekorasyon, arkeoloji, peyzaj, fotoğraf ve heykeltraşlık düşünülebilir.

Mantıksal-matematiksel zeka

Mantiksal-matematiksel zekası kuvvetli olan öğrencinin özellikleri şunlardır.
1- Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar.
2- Matematiksel problemleri kafasında çok kolay ve çabucak çözer.
3- Matematik dersini sever.
4- Matematiksel hesaplama oyunlarını ilginç bulur.
5- Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi stratejik oyunları oynamayı sever.
6- Olayları ve nesneleri kategorilere ayırmayı veya onları hiyerarşik olarak sınıflamayı sever.
7- Yüksek düzeyde bilişsel beceri içeren deneylere katılmayı sever.
8- Yaşıtlarına kıyasla soyut düşünme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilme kabiliyetleri çok iyi gelişmiştir.

Ne de başarılı olur?
Bu bireylerin başarılı olabilecekleri meslekler olarak, bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat, uçak mühendisliği, fizik ve metalurji mühendisliği düşünülebilir.

Sözel-dil zekası

Sözel-dil zekası kuvvetli olan bir öğrencinin özellikleri şunlardır:
1- Normal öğrencilerden daha iyi yazar.
2- Uzun hikayeler ve fıkralar anlatır.
3- İsimler, yerler ve tarihlerle ilgili iyi bir hafızaya sahiptir.
4- Kelimeleri ve sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
5- Yaşına göre iyi bir kelime haznesine sahiptir.
6- Başkalarıyla yüksek düzeyde sözel iletişime girer.
7- Tekerlemeleri, anlamsız ritimleri ve kelime oyunlarını sever.
8- Okumayı sever.

Nede başarılı olur?
Bu kişilerin başarılı olabilecekleri meslekler , Hukuk ( avukat, hakim, savcı), politika, işletme, yönetici, edebiyat, gazetecilik, öğretmenlik, ilahiyatçı, halkla ilişkiler, reklamcı, pazarlamacı, psikoloji, rehberlik psikolojik danışma, sosyoloji, felsefe olarak düşünülebilir.

Bedensel kinestik zeka

Bedensel - kinestik zekası kuvvetli olan bireylerin özellikleri şöyledir:
1- Bir veya birden fazla sportif faaliyette başarılıdır.
2- Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye, kımıldamaya veya ritim tutmaya başlar.
3- Başkalarının jestlerini, mimiklerini ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit eder.
4- Gördüğü her şeyi dokunarak analiz etme eğilimindedir.
5- Koşmayı, sıçramayı, güreşmeyi ve benzeri fiziksel aktiviteleri yapmayı sever.
6- Motor beceri gerektiren aktivitelerde başarılıdır.
7- Kendini anlatmada kendine özgü dramatik bir yolu vardır.
8- Çamurla oynamayı veya diğer dokunsal nitelikteki deneyimlere ve etkinliklere katılmayı sever.

Nede başarılı olur?
Bu kişilerin başarılı olabilecekleri meslekler arasında, spor, dansçı, heykeltraş, tamirci, cerrah ve tiyatro düşünülebilir.

Müziksel-ritmik zeka

Müziksel -ritmik zekası kuvvetli olan bireylerin özellikleri şunlardır:
1- Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar.
2- Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir.
3- Herhangi bir müzik aletini çok iyi çalar.
4- Konuşurken veya hareket ederken elleri ve ayakları ile ritim tutar.
5- Farkında olmadan mırıldanır.
6- Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritim tutar.
7- Çevresindeki seslere karşı duyarlı ve hassastır.
8- Bir şarkı duyduğunda farkında olmadan ona eşlik eder.

Nede başarılı olur?
Bu kişilerin başarılı olabilecekleri meslekler arasında, müzik düşünülebilir.

Kişiler arası veya sosyal zeka

Sosyal zekası kuvvetli olan bireylerin özellikleri şunlardır:
1- Arkadaşlarıyla ve akranlarıyla sosyalleşmeyi sever.
2- Grup içersinde doğal bir lider görünümündedir.
3- Problemi olan arkadaşlarına öğüt verir.
4- Dışarıda iken kendi başının çaresine bakabilir.
5- Başkalarıyla birlikte çalışmayı ve oyun oynamayı sever.
6- En az bir veya birden fazla yakın arkadaşı vardır.
7- Başkaları daima onunla birlikte olmayı ister.
8- Başkalarına karşı empati duyar ve onları önemserler.

Nede başarılı olur?
Bu kişilerin başarılı olabilecekleri meslekler arasında, psikoloji, psikiyatri, öğretmen, halkla ilişkiler, pazarlama, hukuk, reklamcılık düşünülebilir.

Kişiye dönük zeka

Kişiye dönük zekası kuvvetli olan bireylerin özellikleri şunlardır:
1- Bağımsız olma eğilimindedir.
2- Kendisinin kuvvetli ve zayıf yönleri hakkında gerçekçi bir görüşe sahiptir.
3- Yalnız oynamaya veya ders çalışmaya bırakıldığında daha başarılıdır.
4- Hakkında bahsetmediği en az bir ilgisi, hobisi veya fobisi vardır.
5- Hayattaki amacının ne olduğuna dair iyi bir anlayışa sahiptir.
6- Duygularını, hislerini ve düşüncelerini açıklıkla dışa vurur.
7- Hayattaki başarılardan ve başarısızlıklardan ders almasını her zaman bilir.
8- Kendine güveni her zaman yüksektir

Doğa zekası

Doğa zekası, doğayı tanıma yeteneği olarak özetlenebilecek bu zeka türü daha sonradan listeye eklenmiştir.
Doğal kaynaklara ve çevreye ilgi gösteren bu insanlar, bitkileri, hayvanları, flora ve faunayı tanıyan ve bu yeteneklerini üretken olarak kullanabilen kişilerdir. Bu insanların başarılı olabileceği meslekler arasında, veteriner, jeolog, zoolog, ziraat ve orman mühendisliği düşünülebilir

alıntı

“Beyin Fırtınası” sayfasına dön